Kontakt

GRUPA PSB METALE SA W WEŁECZU

  • Adres: Wełecz 142 28-100 Busko-Zdrój
  • WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW POD NR KRS: 0000660288
    dokumentacja spółki przechowywana przez: SĄD REJONOWY W KIELCACH, WYDZIAŁ X GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    NIP: 6551974422
    Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 3.114.700,00 zł.

Artur Dzido
Dyrektor Zarządu 

tel.: +48 41 378 54 39
kom.:  +48 606 247 093
e-mail: Artur.Dzido@grupapsbmetale.pl

 

 

 

Małgorzata Bałabańska
Asystent Zarządu, Prokurent

tel.: +48 41 378 52 11
kom.: +48 602 796 071
e-mail: Malgorzata.Balabanska@grupapsbmetale.pl

 

 

Andrzej Charchut
Specjalista ds. stali

tel.: +48 41 378 52 56
kom.: +48 602 34 34 43
e-mail: Andrzej.Charchut@grupapsbmetale.pl

 

Iwona Duda
Specjalista ds. administracyjno - księgowych

tel.: +48 41 378 53 29
e-mail: Iwona.Duda@grupapsbmetale.plMagdalena Bałabańska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

tel.: +48 41 378 52 13
kom.: +48 608 360 887
e-mail: magdalena.balabanska@grupapsbmetale.pl